China 4 days $607

$1 = 6.35 yuan

5.05.18 –– $2.5

–15.8 yuan breakfast: sandwiches x2
552 yuan ––> $74

4.05.18 –– $14

–13 yuan breakfast: zheng jiao (Chinese dumplings), soup
–28 yuan Tylenol Cold (for running nose)
–18 yuan lunch: spicy chicken cubes with peanuts and rice
–2 yuan water 0.5 x2
–27 yuan dinner: fried tofu and vegetables with rice

3.05.18 –– $27

–13 yuan breakfast: baozi (filled buns), soup
–60 yuan Forbidden City ticket
–8 yuan ice cream
–10 yuan Jingshan Park ticket
–5 yuan Jasmine tea (with Lee Ua)
–15 yuan lunch: noodles with meat
–8 yuan bananas
–21 yuan dinner: fried rice, chicken sticks x2
–30 yuan fruits
–2 yuan water 0.5 x2

2.05.18 –– $563

–$245 Bangkok – Beijing flight ticket
–$265 Beijing – Ulaanbaatar flight ticket
9382.65 руб ––> 900 yuan
–25 yuan ‘Beijing Airport. T3’ – ‘Dongzhimen’ airport express
–4 yuan ‘Dongzhimen’ – ‘Qianmen’ subway ticket
–240 yuan ‘Leo hostel’, 3 nights (50 yuan deposit)
–4 yuan vegetable pie
–2 yuan water 0.5 x2
–13.9 yuan sandwich
–15 yuan ‘Temple of Heaven’ ticket
–31 yuan dinner at Dicos: rice, pork, vegetables, egg, hot orange juice